بیست سال موجودیت انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ

20 سال موجودیت انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ

برای بزرگداشت از این مناسبت انجمن غیر انتفاعی مدد رسانی افغانی محفلی را ترتیب نموده که شما را صمیمانه برای اشتراک در آن دعوت مینماید.
زمان: روز شنبه 13 سپتمبر 2014 از ساعت  4:00 بعد از ظهر.
محل: تالار شاروالی شهرماربورگ
نشانی:
Rathaus Marburg.
( Markt 1, 35037 Marburg )
به سرپرستی: شاروال عمومی آقای ایگون فاوپِل

پروگرام:

  • افتتاح محفل و ابرازخوش آمدید
  • بیانیۀ شاروال عمومی ماربورگ
  • بیان تأریخچۀ انجمن در لابلای واقعات 20 سال گذشته و راۀ آینده.
  • سناریویی از زندگی یک زن افغان
  • موسیقی  گرم محلی توسط محترم حسین ریاض و همکاران.
  • افسانه یی از افغانستان
  • نمایشگاۀ تأریخچۀ انجمن و مقوله های کمپاین „تفکر، تحریر و عمل“
  • غذای لذیذ افغانی به شکل بوفه

اعضای انجمن اشتراک شما را در محفل به دیدۀ قدر نگریسته و از تشریف آوری شما خُشنود میگردند.

با حرمت و ارادت
شیما غفوری رئیسۀ انجمن

یادداشت: از دوستان عزیزی که میخواهند گل و یا تحفه یی به این مناسبت به انجمن ارزانی نمایند، خواهشمندیم تا لطفاً معادل آن را به انجمن کمک مالی فرمایند.
پول اعانه به صورت مکمل در پروژه های انجمن به مصرف خواهد رسید.
دخول رایگان است. برای سازماندهی بهتر امور خواهشمندیم تا از تشریف آوری تان برای ما قبلاً اطلاع بدهید.
آدرس تماس:

ایمیل: mail@iah-ev.de
ویا: shaimaghafury@hotmail.de
Website: www.iah-ev.de
تیلفون:  06424 – 94 34 80 +
Bankverbindung:
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN: DE92 5335 0000 0017 0015 40
BIC:    HELADE F1 MAR
(Konto-Nr. 1700 1540, BLZ: 533 500 0)