جلسه عمومی اعضایی انجمن مدد رسانی افغانی

به تاریخ 6 اپریل 2019 جلسه عمومی اعضای انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ جرمنی دایر گردید. جلسه با بیانیۀ مختصر شیما غفوری رئیسۀ انجمن افتتاح گردیده و گذارش امور…

Weiterlesenجلسه عمومی اعضایی انجمن مدد رسانی افغانی

بیستمین سالگرد انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ جرمنی تجلیل گردید

صالحه اسحق زی  خالقی

بیستمین سالگرد انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ جرمنی تجلیل گردید

در محفلی که به این مناست در تعمیر شاروالی شهر ماربورگ که پنج قرن قدامت تاریخي دارد، دایر گردید،  بیشتر از    ۱۴۰ نفر اعم از افغانها، آلمانی ها و سایرین اشتراک نموده بودند. همچنان، در دهلیز بزرگ شاروالی نمایشگاۀ فعالیت ها و اسناد انجمن و مقوله های کمپاین «تفکر، تحلیل و عمل» برای مطالعه و مشاهدۀ مهمانان گذاشته شده بود.

(mehr …)

Weiterlesenبیستمین سالگرد انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ جرمنی تجلیل گردید

بیست سال موجودیت انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ

20 سال موجودیت انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ

برای بزرگداشت از این مناسبت انجمن غیر انتفاعی مدد رسانی افغانی محفلی را ترتیب نموده که شما را صمیمانه برای اشتراک در آن دعوت مینماید.
زمان: روز شنبه 13 سپتمبر 2014 از ساعت  4:00 بعد از ظهر.
محل: تالار شاروالی شهرماربورگ
نشانی:
Rathaus Marburg.
( Markt 1, 35037 Marburg )
به سرپرستی: شاروال عمومی آقای ایگون فاوپِل

(mehr …)

Weiterlesenبیست سال موجودیت انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ

پیام هشت جون

هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان بیائید تا 8 جون "روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان" را گرامی داریم! هدف و مفهوم روز همبستگی با زنان افغانستان:…

Weiterlesenپیام هشت جون

تجلیل از روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان

(8 جون) در مرکز فرانکفورت مرکز ملاقات زنان بنام "Eva" در مرکزی ترین نقطۀ "فرانکفورت کنار دریای ماین" قرار دارد، این مرکز بتاریخ۰۷/ ۰۶ /۲۰۱۴ شاهد رویداد تاریخی تدویر «روز…

Weiterlesenتجلیل از روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان

هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان

گروپ کاری کمپاین" تفکر، تحریر و عمل بیائید تا 8 جون "روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان" را گرامی داریم! هدف این روز: هدف از تجلیل هشتم جون به مثابۀ…

Weiterlesenهشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان

کمپاین تفکر، تحریر و عمل / د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین

کمپاین تفکر، تحریر و عمل

نخست اینکه، هموطنان ما در ارتباط به وضع زنان افغانستان در کل، لحظه ای تعمق و تفکر نموده بصورت مختصر و کوتاه چند سطری بنویسند. تا باشد که از یک جانب احساس هموطنان ما مؤجز در قالب افکار شان تقدیم جامعه گردد و از جانب دیگر این یک جملۀ مختصرکه عالمی را در خود نهفته میداشته باشد، می تواند تأثیر بسی بزرگ و دوامداری را در افکار خوانندگان به جا بگذارد.

 

د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین

اړینه ده چې تر ټولو نه مخکې زموږ هیوادوال په ټولیزه توګه د افغانستان د ښځو په تړاو یوه شیبه ژور سوچ وکړی او په لنډه توګه څو لیکې ولیکي. تر څو له یوې خوا زموږ د هیوادوالو د  احساس یوه کوچنۍ برخه د دوي د افکارو په چوکاټ کې ټولنې ته وړاندی شي، د بل لوري دغه یوه جمله چې پراخ مفهوم په ځان کې ولري، کیدلای شي د لوستونکو په افکارو کې په دوامداره توګه ستره اغیزه وکړي.

 

(mehr …)

Weiterlesenکمپاین تفکر، تحریر و عمل / د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین

آب بازی زنان در شهرماربورگ پانزده ساله شد

یک قدم به پیش و یا یک گام به عقب؟ درسهای از دیموکراسی در سالهای قبل از ۱۹۹۸ م. متوجه شدم که زنان افغان وسایر خارجی ها در شهرماربورگ آلمان…

Weiterlesenآب بازی زنان در شهرماربورگ پانزده ساله شد