پیام عاجل و ضروری برای اقدام دستجمعی

خواهران و برادران عزیز،

قانون منع خشونت بر علیه زنان در پارلمان افغانستان رد گردید. معنی آن این است که پارلمان افغانستان می خواهد  در مقابل زنان خشونت صورت بگیرد. در حالیکه مسودۀ قانون منع خشونت برعلیه زنان مطابق اوامر دین مقدس اسلام تهیه گردیده، توسط خود افغان ها تحریر شده و توسط رئیس جمهور برحال افغانستان که سابقۀ طولانی جهاد و حتی همکاری با طالبان را دارد امضا گردیده است. این نشان میدهد که  پارلمان افغانستان هیچ نوع حقوقی را برای زنان قایل نیست.  پارلمان افغانستان میخواهد، حقوق زنان افغانستان بعد از این هم پامال گردد، یعنی پارلمان افغانستان برای زنان افغان هیچ حیثیتی را قایل نمیباشد.
کدام پارلمان؟

پارلمانی که از برکت ممالک غربی که به خاطر حمایت از زنان وارد افغانستان شده اند.به اریکه قدرت تکیه زده است. پارلمانی که از برکت کشور های غربی بلند منزل ها، تجارت خانه ها و حساب های بانکی در کشور های خارج دارند. پارلمانی که از همین برکت یکی دو زن نه، بلکه زنها را درخانه های شان قطار نموده اند و برای آنکه جوان بمانند از ادویه جات مقوی غربی و از رنگ موی و ریش فرانسوی استفاده مینماید. پارلمانی که حیثیت زن افغان را بسویۀ بازیچه پائین آورده است.
حکم اِعمال خشونت در مقابل زنان از جانب پارلمان در حالی است که هنوز به اصطلاح ناجیان دموکراسی در افغانستان „تشریف“ دارند. اگر این „اندل چوی“ قدرت به نفع دشمنان آشکار زنان تغیرموضع نماید باز بالای زنان افغان چه خواهد آمد؟ آیا همین حالا وقتی آن نیست که در مقابل این تصمیم پارلمان همۀ افغان ها به پا بر خیزیم؟ اگر حالا اقدام دستجمعی ننمائیم ما دیگر حق نداریم دیگر داد از عدالت اجتماعی بزنیم، ما حق نداریم دیگر مقالات بلند بالای فلسفی بنویسیم و کاغذ سیاه نمائیم. زیرا ما در حقیقت دروقت لازم حداقل اقدام عملی را به نفع زنان بلا کشیده ای کشور ننموده ایم.
اگر حالا همه با هم اقدام دستجمعی ننمائیم در آینده هر کدام و هر گروپ باز مجبور خواهد شد جدا، جدا در مقابل استبداد به پا برخیزید که بمراتب مشکل تر بوده و نتیجۀ مطلوبی را به بار نخواهد آورد.
هرکسی که واقعآ میخواهد زن افغان، مادر افغان ،خواهر افغان و دختر افغان با حرمت و عزت در جامعه زندگی نماید  باید به پا برخیزد، صرف نظر از اینکه از کدام قوم است، به کدام زبان صحبت میکند، به کدام سیاست علاقمند است، پیرو کدام رهبر است. ما باید به صورت دستجمعی بالای پارلمان افغانستان فشار بیاوریم تا این قانون را بپدیرد وتصویب نماید.
بیائید یک روز را تعین نمائیم تا در تمام دنیا ما افغانها به پاس چادر پاک مادر افغان مظاهرات گستردۀ را براه بیاندازیم و برای تمام جهان نشان بدهیم که حداقل در برابر یک مسئله یعنی سرنوشت زن افغان همۀ ما با هم یکجا هستیم. زیرا در هیچ گوشۀ دنیا به اندازۀ زن افغان هیچ زنی رنج ندیده است،  زجز  نکشیده است و مقامش در زیر پاشنه های گوناگون لگد مال نگردیده است.

من پیشنهاد مینمایم تاهمه افغانها به روز شنبه هشتم جون در تمام کشور های جهان به شمول افغانستان مظاهراتی را برای پشتیبانی از قانون منع خشونت بر علیه زنان  سازماندهی نمائیم. روز هشتم جون به حیث روز بین المللی زن افغان نام گذاری گردد، روزی که در همۀ جهان از حقوق زن افغان پشتیبانی صورت بگیرد. بیرق ما در این روزچادر مقدس زن افغان خواهد بود که سمبول احترام به مقام زن افغان میباشد . زن افغان باید مقام بلند انسانی خویش را دوباره کمائی نماید. باید پارلمان افغانستان قانون منع خشونت برضد زنان را تصویب نماید
از تمام وسایل جمعی خواهشمندم تا در زمینه فعالانه اشتراک بورزند و این پیام را به گوش همه برسانند. این پیام باید به زبانهای مختلف ترجمه گردیده و پخش گردد. هریک باید خودش مسولیتش را احساس نموده وبرای سازماندهی بهتر ابتکار نماید. این موضوع در عین حالی که  کار هیچ کسی بصورت تنهایی نیست، ولی کار هریک ما میباشد. امیدوارم این پیام به حیث یک انگیزۀ برای عمل دستجمعی افغانها نقشی را ایفا نماید    بیائید تا تعصبات را کنار بگذاریم و به خاطر آینده روشن دختر افغان متحدانه عمل نمائیم. انشاالله موفقیت به جانب ما خواهد بود، زیرا حق با ماست.