هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان

گروپ کاری کمپاین“ تفکر، تحریر و عمل

بیائید تا 8 جون „روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان“ را گرامی داریم!

هدف این روز: هدف از تجلیل هشتم جون به مثابۀ روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان، در پهلوی تجلیل از هشتم مارچ، ایجاد انگیزه ایست که میتوانیم از آن برای مقاومت و همبستگی زنان کشور، منحیث بلندگویی آوازِ داد خواهانۀ زن افغان آگاهانه استفاده نمائیم. تا باشد که درفش موجودیت فردی، اجتماعی و آگاهی زنان کشورهمیشه در اهتزاز بوده و زن افغان دیگر وسیلۀ بازی های خورد و بزرگِ سیاسی داخلی و خارجی، منطقوی و یا جهانی قرار نگرفته، در  ناملائمات سیاسی و اجتماعی کشور به باد فراموشی سپرده نشود.

مفهوم این روز: روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان، یعنی همبستگی زنان افغان در سراسر جهان چه در داخل و چه در خارج از افغانستان. از جانب دیگر این روز به مفهوم روز همبستگی با زنان افغانستان میباشد. توقع میرود تا در این همبستگی به صورت تدریجی مردان، دولت، نهاد های دینی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و کلیه اتباع افغانستان و مردم جهان برای ایجاد صلح، زندگی انسانی و آیندۀ خوشبخت زن افغانستان شریک گردیده، دست به دست هم داده و بنای اجتماعی کشور ما را که زن نصف پیکر آن است،  تقویت نمایند.

ضرورت این روز، خواست زنان افغانستان و  تأریخچۀ مختصر:

زنان افغانستان از سالیان متمادی در شرایط جنگ و مشکلات ناشی از آن، با فقر، سوءِ تغذی، بیسوادی، مرض، مرگ زودرس، خشونت، ازدواج  جبری و قبل از وقت، ماتم و اندوه بی پایان به خاطر از دست دادن عزیزان شان و ده ها مشکل دیگر دست و گریبان هستند. تمام این مشکلات همه با هم توان زن افغانستان را چنان بمصرف رسانیده است، که صدای شان نمیتواند در میان هیاهوی سیاستمداران و تاجران دین و وطن به گوشها برسد. سالهاست که دولتمداران کشور های غیر به مانند „دایۀ های مهربان تر از مادر“ گاهی «آزادی» گاهی «بهشت» و گاهی هم «عفت و پاکیزگی» را به آنها به ارمغان میاورند. در حالیکه اکثریت زنان کشور خواهان آن اند تا فرهنگ جامعۀ اسلامی خویش را با قوانین عمومی جامعۀ بشری مانند اعلامیۀ حقوق بشر، دور از هر نوع اِفراط و تفریط با هم تلفیق نمایند.

زنان افغان انتظار دارند تا  حیثیت و کرامت انسانی آنها در تمام پیوندها و تعلقات شان با مردان احترام گردد، و آرزو مینمایند که مردان افغان، به توانائی و استعداد شان نه تنها در قالب همسر، خواهر و دختر بلکه در موقف یک انسان برابر،ساحۀ رشد و باور را فراهم نمایند. زنان افغانستان میخواهند که مردان کشور با مراعات متقابل حقوق، ایشانرا  در برآورده شدن آرمانهای زنده گی شخصی و اجتماعی همراهی نمایند.

ارادۀ  زنان در سهمگیری شان در انتخابات سال  ۱۳۹۳ثابت مینماید که زنان آماده هستند در کلیه ساحات حیات جامعه منجمله بخش سیاسی نقش سازنده و سالم خویش را به وجه احسن اجرا نموده و نسل های موجود و آیندۀ کشور را به جانب خوشبختی واعادۀ معنویت سوق دهند. زنان میخواهند که دولت جدید به نظریات، خواستها و فعالیت های شان منحیث نیمی از پیکر جامعه ارزش قایل شده و به آنان سهم مساویانه و عادلانه در تمام ساحات زندگی اجتماعی- سیاسی قایل شده و برای آنها با حفظ حقوق مساوی با مردان زمینۀ رشد و انکشاف را فراهم سازد.

ذهنیت جهان نباید بیش از این  زنان افغانستان را تنها از روی ترحم به حیث زنان بیچاره و مظلوم درک نموده، بلکه درین روز و با این پیام، ظرفیت ها، توانایی ها و آماده گی زنان کشور ما را لبیک گفته و همگام با زنان افغانستان آنها را پشتیبانی نماید  تا اهداف شرافتمندانۀ انسانی خویش را در تثبیت ارزش انسانی و نقش موثر خود در آباد نمودن یک جامعۀ مرفه ومستقل جامۀ عمل پوشانیده و این مأمول را در با همی با مردان کشور برآورده سازند.

ذهنیت جامعۀ افغانی و مرد افغان نباید فراموش نماید که زن افغان با همت والای خویش چرخ زندگی را با حوصله مندی، بخصوص آنزمانیکه مردان افغان در این و یا آنطرف جبهه جنگیده اند و می جنگند بدست گرفته و شیرازۀ زندگی فامیل را محکم نگهداشته است.

روز هشتم جون یاد بودی است از حرکت دسته جمعی افغانها به خصوص زنان در سال گذشته، آنگاه که افغانها به شکل تظاهرات گسترده  در داخل و خارج کشور برای پشتیبانی از قانون عدم خشونت کوشیدند تا صدای شانرا به گوش دولت افغانستان و جهانیان برسانند.

اگرچه  هشتم جون در زندگی  زنان افغان تأریخچه ای طولانی ندارد، اما ما میخواهیم با استفادۀ مشروع از اهمیت این روز، صدای زن افغان را بر ضد خشونت  و انواع بی عدالتی ها  بلند نموده و برای آن گوش های شنوایی پیدا نمائیم. این حرکت قدم بلند دیگری است که انشاالله به همت زنان و مردان کشور به عنوان یک روز پرافتخار در تأریخ کشور ما جایش را تثبیت خواهد نمود.

در این روز چه میتوان کرد؟ طوریکه همه اطلاع دارید، کمپاین „تفکر، تحریر و عمل“  از اول مارچ الی 30 ماه می 2014 به افتخار هشتم جون در وبسایت های انترنتی، اخبار و شبکه های اجتماعی در داخل و خارج کشور به طور گسترده ای راه اندازی شد که درین مدت چهار ماه مقالات، اشعار و نظریات زیادی در ارتباط با جهات مختلف زندگی زنان، روابط مرد و زن و راه های حل گوناگون برای بهتر شدن وضع زنان به سطح بسیار بلند توسط نویسندگان زن و مرد به رشتۀ تحریر در آمده است. درین دورتوانستیم، دو بخش ابتدائی ولی اساسی کمپاین یعنی (تفکر و تحریر) را به وجه احسن اجرا کنیم . اما مرحلۀ بعدی و نهایی آن که مرحلۀ «عمل» است، دارای دو جهت میباشد، اول تغییر مثبت و روشنگرانه در افکار هموطنان ما و دوم ارجگذاری نتایج و پخش و تشهیر آن در بین افغانها و اتباع غیر افغانی.
البته برای تجلیل از روز هشتم جون نقش و ابتکار خواهران و برادران هموطن ما در دعوت سازمانها، نهاد های مدنی و افراد ذیعلاقه با سهمگیری فعال  زنان و مردان، معلمین، متعلمین، محصلین، کارمندان دولت، کلیه احزاب سیاسی که آرزوی پیشرفت زنان کشور را دارند، اهمیت نهایت ارزنده دارد. فعالیت ایشانرا درین زمینه، در مناطق زیست و ساحات کار شان، بسی ارزنده و گسترده میخواهیم. این همدلی و همدستی باعث خواهد گردید تا سازمانهای مختلف هموطنان با گذار از سرحدات سیاسی و خوشبینی های زبانی، قومی، سمتی و مذهبی و هر نوع تعلقات دیگر به خاطر یک مسأله ای مشخص یعنی موضوع رهایی زنان افغان از وضعیت کنونی، دست همکاری را به سوی همدیگر دراز نمایند.
و از هموطنان عزیز خود صمیمانه خواهشمندیم تا در روز تأریخی 8 جون همبستگی خویش را با زنان جنگ زدۀ افغان طی محافل، کنفرانسها، نشست ها و تظاهرات ابراز نموده و به جهانیان ثابت سازند که ملت افغانستان طرفدار و پشتیبان زندگی سعادتمند زنان کشور خود بوده و میباشند. همچنان از رسانه ها و مؤسسات مطبوعاتی افغانی و وبسایت های انترنتی توقع میرود که در زمینۀ تبلیغ و ترویج این کمپاین از هیچ نوع کوشش و مساعی دریغ نورزیده و در این راستا به کار های ابتکاری دست یازند. امید داریم قلمبدستان، نویسندگان و خوانندگان وبسایت وانترنتی افغانی نتائج کمپاین „تفکر، تحریر و عمل“ را مورد تحلیل و بررسی قرار داده کاستی های آنرا برای کمپاین های بعدی برجسته نموده و نکات مثبت آنرا پشتیبانی نمایند.

محتوای کاری این روز:

تشریح وضع زنان، ضرورت همبستگی (با) زنان افغانستان، بررسی امکانات و  تغییرات مثبت اوضاع کشور و استفادۀ وسیع از نظریات جمع آوری شده در کمپاین“ تفکر، تحریر و عمل“.

نظر به اطلاعاتی که تا کنون در دسترس ما قرار گرفته است، میتوان گفت که از „روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان“ در کابل . مزار شریف، آلمان و اتریش طی محافل و گرد همایی ها تجلیل به عمل خواهد  آمد. امیدواریم که با این اطلاعیه و دعوت باعث تشویق سائر هموطنان ما نیز گردیده باشیم و شما خوانندۀ عزیز نیز به تجلیل از این روز اقدام نمائید.

آدرس تماس با ما:
grupekarikampain@outlook.de

به امید آیندۀ روشن زنان و مردان وطن و پیروزی هشتم جون!
به نمایندگی از کمیتۀ کاری کمپاین“تفکر، تحریر و عمل“

پوهندوی شیما غفوری