تجلیل از روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان

(8 جون) در مرکز فرانکفورت

مرکز ملاقات زنان بنام „Eva“ در مرکزی ترین نقطۀ „فرانکفورت کنار دریای ماین“ قرار دارد، این مرکز بتاریخ۰۷/ ۰۶ /۲۰۱۴ شاهد رویداد تاریخی تدویر «روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان (8 جون) بود. این رویداد به ابتکار رئیسۀ انجمن مدد رسانی افغانی شخص پـُرکار، پـُرتلاش ودینامیک خانم „شیما غفوری“ با همکاری و پشت کار زنان گرامی وخبیر دیگر افغان و اعضای انجمن مدد رسانی افغانی مؤفقانه دایر شده بود. برای اشتراک درین رویداد تاریخی خانم های گرامی از شهرهای دور و نزدیک دیدار بهم رسانیده بودند.
میزبان این محفل „انجمن غیر انتفاعی مدد رسانی افغانی“ بود.

 

نگارنده نیز منحیث مهمان از جانب دایر کنندگان دعوت شده بودم که اینک چشم دید خودرا ازین رویداد تاریخی خدمت شما گزارش گونه پیشکش میکنم:

 

در حاشیۀ پروگرام:
1: تا جایکه نگارنده شاهد است این اولین باری بود که یک چنین برنامۀ فرهنگی و اجتماعی با محتوا، به ابتکار یک خانم پیش گام افغان (شیما جان غفوری) وسهمگیری تعداد دیگری ازخانمهای آگاه وخبرۀ افغان درخارج از کشور تدویر یافته بود که حمایت هیچ مردی را در بکروند خود نداشت.
این پروگرام  درست بساعت 4 و30 دقیقه  عصر آغاز وطبق برنامه پیش برده شد.
2: گردانندگان محفل اشخاصی بودند که سلیقه ها و خواسته های شخصی را کنار گذاشته بودند و بر اساس نیاز زمان و زنان افغان پیشنهادات شانرا بسیار روشن و شفاف ابراز می کردند.
3: نظم وترتیب محفل که در بیشترین برنامه های ما افغانها کمرنگ است، (البته جایی ملامت نیست زیرا آنهم دلایل بسیار تاریخی دارد که چرا چنین بوده و است)  بسیار تحسین برانگیز و افتخار آمیز بود.
4:  با ابتکار گرداننده این کنفرانس، در بین  دهلیز ها، مثل صالون نمایشگاه های عکاسی و نقاشی ستند های بسیار مرغوب قرار داده شده بود که با مقوله ها ونقل  قولهایی از صائب قلمان وخبرگان کشور در ارتباط با موضوع این رویداد، با سلیقه خاص مزین  ودیکورشده بودند و توجۀ مدعوین را بخود جلب میکردند. این نقل قول ها ومقوله ها، هم به زبان شیوای دری وهم بزبان شیرین پشتو وهم بزبان فلسفی جهان زبان آلمانی ترجمه شده بچشم میخوردند. نمایش چنین پدیده سبب خوشنودی عمیق مدعوین شده بود و میتوان گفت که تحسین همگی را برانگیخته بود و به مبتکر آن  از ته دل احسنت میگفتند.
5: بیشتر از همه، چیزی که توجه بیننده را بخود جلب میکرد،فضای پر از صمیمیت ویگانگی زنان افغان در این نشست بود که بسیار متبارز و برجسته  و قابل تحسین بود. از خصوصیت تحمیل شده دوران جنگ که بیشتر در موضوعات بسیار سطحی اتفاقات پرخاشگری یا کنایات معمول شده است، خوشبختانه  درین محفل این معمول  کاملاً به فراموشی سپرده شده بود، برعکس فضای مدرنیتۀ  با صفا،  بیشتر از همه جو سالم این محفل  را تشکیل میداد.   
6: اشخاص که از ایشان دعوت بعمل آمده بود ذواتی بودند  خبیر،محترم، متجرب و نکته فهم، که با دقت تمام گوش به سخنان سخنوران  ومجریان مجلس داشتند، آنها نکات با ارزش صحبت ها را باکف زدنها استقبال میکردند، واشتیاق توجه و دقت به سخنرانی ها را  دوچندان میکردند.

7 : با آنکه ظرفیت صالون گردهم آئی کم و بیشتر از هشتاد نفر را گنجایش نداشت، مگر کوشش شده بود تا در دعوت خبرگان افغان و آلمانی احتیاط لازم رعایت شود. زیرا آلمانی ها انتظار نداشتند که افغانها بتوانند جمعیت هشتاد نفری را بخاطر این روز در فرانکفورت جوابگوباشند، مگر برخلاف انتظار، خوشبختانه بیشتر از گنجایش صالون، حدود 90 نفر باعلاقه مندی خاص تشریف آورده بودند. بنظر نگارنده  شاید این جمعیت شرکت کننده با کمیت 90 نفری کیفیت ارزشمند را دارا بود. این جمع سازنده و روشنگر بقول معروف، به از صد هزار تجلی داشت. درین محفل به جز چند تن از آقایان،  اکثریت  را خانم های ذیعلاقه به  موضوع، تشکیل میدادند که حضورصمیمانۀ شان بسی جای افتخار بود. زیرا خانمها بهتر درد تاریخی زنان کشور را درک و احساس کرده میتوانند. ازینرو خانم ها برای سرنوشت آیندۀ زنان کشور موفق تر و راهگشا  تراند. آنها با تدویر این محفل در عمل ثابت کردند که از دل وجان حاضر به خدمتگزاری  در راه  درست برای زنان کشور میباشند.
9: دراین محفل قرار براین بود که برای سه پروژه اعانه جمع آوری گردد. از جمله برای پروژۀ آقای مطیع الله ویسا که در مناطق تحت جنگ در افغانستان در قسمت آموزش اطفال و سلامتی زنان واطفال به ابتکار شخصی خویش مصروف خدمت میباشد، که از جانب خانم زرغونه ژواک پیشنهاد گردیده بود، مبلغ 125 یورو اعانه و برای پروژۀ مرغداری زنان در اطراف شهر کابل که از جانب صالحه وهاب واصل پیشنهاد شده بود، مبلغ 15 آیرو و برای پروژۀ سوم متأسفانه هیچ اعانۀ به دست نیامد. چون پروژۀ سوم از نظر انجمن مدد رسانی افغانی نیز قابل اهمیت است و آن عبارت از مساعدت مالی به زنان زندانی در کشورمیباشد، بخصوص اینکه این پروژه از جانب خواهران ما از داخل افغانستان پیشنهاد گردیده بود، لهذا انجمن تصمیم گرفت تا عجالتاً مبلغ یک صد آیرو را به آنها ارسال نماید. پول پروژۀ اول به محترمه خانم ژواک تسلیم داده شد و از دومی به محترمه خانم صالحه وهاب واصل فرستاده خواهد شد. 
صَرف ناشتای افغانی  که توسط انجمن مدد رسانی افغانی تهیه گردیده بود، برای اشتراک کنندگان موقع را برای صحبت و تبادل افکار مساعد گردانید که صمیمیت وعلاقمندی دعوت شدگان را به چنین رویداد ها بیشتر تحریک میکرد.

حسنیات معتبراین رویداد:

تعدادی از اتباع آلمانی که به خصوص در بخش کار با زنان  موقف و تجارب خوبی دارند، در محقل حضور به هم رسانیده بودند. آنها نه تنها با حضور خویش پشتیبانی شانرا از هشتم جون اعلام نمودند،  بلکه پیام مهم محفل، مبنی بر توانایی، درایت و ارادۀ زنان افغان را به جامعۀ آلمانی منتقل خواهند نمود. 

همچنان زیبایی محفل هم  در این بود که علاوه بر خانمها، آقایان نیز تشریف آورده وپشتیبانی شانرا از این روز اعلام داشتند. از جمله علاوه بر مسعود فارانی با خانم  شان، محترم انجنیر عبدالطیف سرور به نمایندگی از کمیتۀ افغانستان برای صلح،احیای مجدد و کلتور- برلین ، محترم امیر محمد گران و محترم حمید شهید نور به نمایندگی از حزب ملی ترقی وطن، محترم زبیر ابوی با خانم محترم ایشان   ،محترم حسین آقا ریاض با فامیل محترم شان ، محترم گردیزی با مادر محترم شان، محترم سراج احمد دوست با فامیل محترم شان وعدۀ زیادی از جوانان با ابراز همبستگی شان محفل را ارج بیشتر بخشیدند.

قابل یاد آوری است که به نمایندگی از برگۀ فیسبوکی „کانون هماهنگی زنان“ و سایت „افغان آسمایی“  خانم محترمه ملالی یوسفزی با اهدای دسته گل زیبا پشتیبانی وهمبستگی  خویش را با این روزتاریخی اعلام داشت.

همچنان محترمه  خانم حلیمه مهرپور  مؤلف کتاب “ آموزش آسان زبان دری“ به نمایندگی از مجلۀ „بانو“ تشریف آورده بود. گرداننده پروگرام با پخش اوراق اشتراک مجلۀ „بانو“ در بین حضار، ازخانم ها و دختر خانمها خواهش اشتراک به این مجله را نمود  که مورد علاقمندی عدۀ زیادی قرار گرفت.

این محفل با چاشنی موسیقی اصیل افغانی خوشمزه تر شده بود.چند ترانه روحنواز با آهنگ های دلنشین با دو دسته رباب به همراهی طبله نواز مؤفق توسط گروپ هنری هموطنان عزیز و گرامی ما هر یک حسین آقا ریاض، فرید احمد اکرمی و میرویس ندا به حیث تحفۀ دلپذیرو فراموش ناشدنی به خاطر بزرگداشت از روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان تقدیم محفل شد که از طرف  حضارمجلس با گرمی بدرقه  واستقبال گردید.

متن پروگرام:

مقالۀ اساسی محفل به زبان آلمانی توسط رئیسۀ انجمن مدد رسانی افغانی خانم فرهیخته „شیما غفوری“ در مورد وضع زنان افغانستان با تأکید بالای ظرفیت ها و توانایی های آنها با استفاده از پاور پاینت بیان و توضیح گردید و پیام 8 جون به نمایندگی از کمپاین „تفکر، تحریر و عمل“ به سمع حاضرین رسانیده شد.

در آغاز بعد از افتتاح محفل نمایندگان انجمن های مختلف مهمانان را خوش آمدید گفته، از روز 8 جون ابراز پشتیبانی نموده و در مورد انجمن های شان به صورت خلص به زبانهای مختلف دری، پشتو و آلمانی  به حاضرین معلومات دادند. 

محترمه زرغونه عطا ژواک به نمایندگی از شورای هماهنگی زنان در اروپا، محترمه نادیه قانع به نمایندگی از انجمن زن، محترمه صالحه اسحق زی خالقی از کمیتۀ افغانستان برای صلح، احیای مجدد و کلتور- برلین، محترمه هوسی ویسا بابک از انجمن کلتوری شهر ماربورگ، محترمه فرشته سیغانی به نمایندگی از شورای زنان ایالت هیسن، اتحادیه حقوق دانان و“حزب مردم افغانستان“، ومحترمه خانم شیما غفوری به نمایندگی از انجمن مدد رسانی افغانی این روز را به حاضرین شاد باش گفتند. که با کف زدنها ممتد بدرقه گردید.

همچنان همکار فعال  و نمایندۀ پورتال افغان جرمن آنلاین محترمه خانم  آشا ابوی با پیام تبریکیه و دو شعری که در بالای گهوارۀ کودک افغان در دوران کنونی خوانده میشود، به دو لهجۀ دوستداشتنی پشتو و هزارگی، قلب هرفرد هموطن ما را مملو از محبت و وحدت ملی گردانید.

در بخش دوم پروگرام معلومات در بارۀ کمپاین „تفکر، تحریر و عمل“ از طرف خانم  جوان ومستعد که بیان بسیار صمیمی وشیوا داشت بنام  خانم „بلقیس غفوری دوست“  به زبان آلمانی ارائه گردیده و بعداً به تعداد یازده مقوله توسط حاضرین به زبانهای اصلی مقوله – “ دری و یا پشتو“ بوسیله خود شان خوانده می شد که بروی پردۀ ستلایت ظاهر میگردید. به این ترتیب ترجمۀ آلمانی آن بوسیلۀ خانم بلقیس غفوری دوست قرائت میگردید، این حـُسنیه ارزش  وموثریت محفل را بیشتر رونق میبخشید.

در اخیر محفل پوهندوی خانم „شیما غفوری“ ضمن اظهار امتنان از تشریف آوری وسهمگیری فعال حاضرین در پیشبرد پروگرام محفل، مراتب سپاس و احترام اش را به تمام سایت های افغانی که در پیشبرد کمپاین „تفکر، تحریر و عمل“ در مدت سه ماه سهم گرفته اند، ابراز نمود. وی به صورت اخص از وبسایت های „پورتال افغان جرمن آنلاین“، „افغان آسمایی“، „سایت 24 ساعت“ و نعیمی که  دراین مدت اطلاعیۀ کمپاین را به صورت مستمر در صفحۀ اول خویش قرار داده و حتی نظریات هموطنانرا در مورد جمع آوری و آرشیف نموده اند، اظهار امتنان به خصوص نمود. همچنان وی از تمام هموطنانی که در این مدت به نوشتن مقالات و مقوله های شان این جریان را حرکت و حیات بخشیدند، از صمیم قلب اظهار سپاس نمود. „خانم غفوری“ از حاضرین خواست، تا این نهضتی را که برای رهایی زن افغان از وضعیت کنونی مشترکاً آغاز گردیده و با قلب گرم و مغز سرد به پیش برده میشود، باید متحدانه به سر منزل مقصود رسانید، تا نسل ما بتواند در مقابل اولاد آیندۀ وطن چشم حرمت را بالا نموده و با وجدان راحت، طومار زندگی را به دست آنها بسپارد.