پیام هشت جون

هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان

بیائید تا 8 جون „روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان“ را گرامی داریم!

هدف و مفهوم روز همبستگی با زنان افغانستان:
هدف اینست تا با تجلیل هشتم جون به مثابۀ روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان در پهلوی تجلیل از هشتم مارچ، بتوانیم از این روز برای مقاومت و همبستگی زنان کشور، منحیث بلندگویی استفاده نموده و آوازِ داد خواهانۀ زن افغان را بگوشها رسانیده و درفش موجودیت فردی، اجتماعی و آگاهی زنان کشور را در اهتزاز در آوریم و نگذاریم که زن افغان بیشتر ازین وسیلۀ بازی های خورد و بزرگِ سیاست داخلی و خارجی، منطقوی و یا جهانی قرار بگیرد و درناملائمات سیاسی و اجتماعی کشور به باد فراموشی سپرده شود.

مفهوم این روز:
مفهوم روز هشتم جون این است تا در پروسۀ همبستگی زنان به صورت تدریجی مردان، دولت، نهاد های دینی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و کلیه اتباع افغانستان و مردم  دنیا، دست به دست هم داده و بنای اجتماعی کشور ما را که زن نصف پیکر آن است،  تقویت نمایند. روز هشتم جون یاد بودی است از حرکت دسته جمعی افغانها به خصوص زنان در سال گذشته، با تظاهرات گسترده  در داخل و خارج کشور در پشتیبانی از قانون عدم خشونت علیه زنان صدای شانرا به گوش دولت افغانستان و جهانیان رسانیدند.

ضرورت تجلیل ار این روز :
جنگ تحمیل شده و شرایط وحشت بار آن شدید ترین ضربه را بالای زن افغان وارد نموده است. مشکلات ناشی از آن، توان زنان افغانستان را چنان بمصرف رسانیده است، که صدای شان نتوانسته است در میان هیاهوی سیاستمداران و تجار دین و وطن به گوشها برسد. سالهاست که دولتمداران کشور های غیر به مانند „دایۀ های مهربان تر از مادر“ گاهی «آزادی» گاهی «بهشت» و گاهی هم «عفت و پاکیزگی» را به آنها به ارمغان میاورند.

درین روز و با این پیام میخواهیم به گوش جهانیان برسانیم که،:

اکثریت زنان کشور خواهان آن اند تا فرهنگ جامعۀ اسلامی خویش را با قوانین عمومی جامعۀ بشری مانند اعلامیۀ حقوق بشر، دور از هر نوع اِفراط و تفریط با هم تلفیق نمایند.

ما میخواهیم با استفادۀ مشروع از اهمیت این روز، صدای زن افغان را بر ضد خشونت  و انواع بیعدالتی ها  بلند نموده و برای آن گوش های شنوایی پیدا نمائیم. این حرکت قدم بلند دیگری است که انشاالله به همت زنان و مردان کشور به عنوان یک روز پر افتخار در تأریخ کشور ما جایش را تثبیت خواهد نمود.

خواست های زنان افغان درین روز:
زنان افغان انتظار دارند تا  حیثیت و کرامت انسانی آنها، در تمام پیوندها با مردان احترام گردد. مردان به توانائی و استعداد شان نه تنها در قالب همسر، خواهر و دختر بلکه در موقف یک انسان، اهمیت قایل شده و با این باور مانع رشد استعداد های شان نگردند. با مراعات متقابل حقوق، ایشانرا  در برآورده شدن آرمانهای زندگی شخصی و اجتماعی همراهی نمایند..
ارادۀ  زنان در سهمگیری شان در انتخابات سال  ۱۳۹۳ثابت مینماید که زنان آماده هستند در کلیه ساحات حیات جامعه منجمله بخش سیاسی نقش سازنده و سالم خویش را به عهده بگیرند.  زنان میخواهند که دولت جدید به نظریات، خواستها و فعالیت های شان منحیث نیمی از پیکر جامعه ارزش قایل شده، سهم مساویانه و عادلانه در تمام ساحات زندگی اجتماعی- سیاسی دهد و با حفظ تساوی حقوق زن و مرد زمینۀ رشد و انکشاف شانرا فراهم سازد.

جهانیان نباید بیش از این  زن افغان را از روی ترحم بیچاره و مظلوم ببینند، بل با این پیام، ظرفیت، توانایی و آمادگی وی را لبیک گفته، پشتیبانی نمایند تا زن افغان اهداف شرافتمندانۀ خویش را در تثبیت ارزش انسانی و نقش مؤثرش در آبادانی یک جامعۀ مرفه و مستقل، در با همی با مردان کشور جامۀ عمل بپوشاند.

ذهنیت جامعه و مرد افغان نباید فراموش نماید که زن افغان با همت والای خویش در حین مصروفیت مردها در جبهات جنگ چرخ زندگی را با حوصله مندی، بدست گرفته و شیرازۀ زندگی فامیل را محکم نگهداشته و نگهمیدارد.

در این روز چه میتوان کرد؟ طوریکه همه اطلاع دارید، کمپاین „تفکر، تحریر و عمل“  از اول مارچ الی 30 ماه می 2014 به افتخار هشتم جون در وبسایت های انترنتی، اخبار و شبکه های اجتماعی در داخل و خارج کشور به طور گسترده ای راه اندازی شده است.
درین مدت سه ماه مقالات، اشعار و نظریات زیادی در ارتباط با جهات مختلف زندگی زنان، روابط مرد و زن به رشتۀ تحریر در آمده  و راه های حل گوناگون برای بهتر شدن وضع زنان به سطح بسیار بلند توسط نویسندگان زن و مرد به رشتۀ تحریر در آمده است.
تجلیل ازین روز همزمان با اعلان  مؤفقیت دو بخش ابتدائی ولی اساسی کمپاین یعنی (تفکر و تحریر) به وجه احسن است. مرحلۀ بعدی و نهایی آن یعنی «عمل»، دارای دو جهت میباشد، اول تغییر مثبت و روشنگرانه در افکار هموطنان ما و دوم ارجگذاری نتائج و پخش و تشهیر آن در بین افغانها و اتباع غیر افغانی.

تجلیل از „8جون“ با ابتکار خواهران و برادران هموطن ما، در دعوت سازمانها، نهاد های مدنی و افراد ذیعلاقه با سهمگیری فعال  زنان و مردان، معلمین، متعلمین، محصلین، کارمندان دولت، کلیه احزاب سیاسی که آرزوی پیشرفت زنان کشور را دارند اهمیت نهایت ارزنده دارد.  ما فعالیتهای ایشانرا  درین زمینه، در مناطق زیست و ساحات کار شان، بسی ارزنده و گسترده میخواهیم. این همدلی و همدستی محافل، کنفرانسها، نشست ها و تظاهرات باعث خواهد گردید تا سازمانهای مختلف هموطنان ما با گذار از سرحدات سیاسی و خوشبینی های زبانی، قومی، سمتی و مذهبی و هر نوع تعلقات دیگر به خاطر رهایی زنان افغان از وضعیت کنونی، دست همکاری را به سوی همدیگر دراز نمایند. و به جهانیان ثابت سازند که ملت افغانستان  پشتیبان زندگی سعادتمند زنان کشور خود بوده و میباشند.

از رسانه ها و مؤسسات مطبوعاتی افغانی و وبسایت های انترنتی توقع میرود که در زمینۀ تبلیغ و ترویج این کمپاین از هیچ نوع کوشش و مساعی دریغ نورزیده و در این راستا به کار های ابتکاری دست یازند. امید داریم قلمبدستان، نویسندگان و خوانندگان وبسایت و انترنتی افغانی نتائج کمپاین „تفکر، تحریر و عمل“ را مورد تحلیل و بررسی قرار داده کاستی های آنرا برای کمپاین های بعدی برجسته نموده و نکات مثبت آنرا پشتیبانی نمایند.

محتوای کاری این روز:
تشریح وضع فعلی زنان، ضرورت همبستگی (با) زنان افغانستان، بررسی امکانات و  تغییرات مثبت اوضاع فعلی کشور و استفادۀ وسیع از نظریات جمع آوری شده در کمپاین“ تفکر، تحریر و عمل“.
نظر به اطلاعاتی که تا کنون در دسترس ما قرار گرفته است، میتوان گفت که از „روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان“ در کابل . مزار شریف، آلمان و اطریش طی محافل و گرد همایی ها تجلیل به عمل خواهد آمد. امیدواریم که با این اطلاعیه و دعوت باعث تشویق سائر هموطنان ما نیز گردیده باشیم و شما خوانندۀ عزیز نیز به تجلیل از این روز اقدام نمائید. به امید آیندۀ روشن زنان و مردان وطن و پیروزی هشتم جون.
آدرس تماس با ما: grupekarikampain@outlook.de

به نمایندگی از گروپ کاری کمپاین“ تفکر، تحریر و عمل“

پوهندوی شیما غفوری