کُمک کنید، تا زنان محافظت گردند

نظر به قانون اساسی افغانستان زنان حق اشتراک در زنده گی اجتماعی را دارا میباشند. ولی واقعیت ها نشان میدهند آنعده از زنانی که به اشتراک در حیات اجتماعی جامعه جسارت…

Weiterlesenکُمک کنید، تا زنان محافظت گردند

گزارش مظاهره به دفاع از „قانون منع خشونت علیه زنان“ در شهر فرانکفورت

به روز شنبه هشتم جون سال ۲۰۱۳مظاهره ای شانداری درقلب  شهر فرانکفورت جمهوری اتحادی آلمان به راه انداخته شد. زنان، مردان و جوانان افغان با براه انداختن این مظاهره پشتیبانی…

Weiterlesenگزارش مظاهره به دفاع از „قانون منع خشونت علیه زنان“ در شهر فرانکفورت

پیام عاجل و ضروری برای اقدام دستجمعی

خواهران و برادران عزیز، قانون منع خشونت بر علیه زنان در پارلمان افغانستان رد گردید. معنی آن این است که پارلمان افغانستان می خواهد  در مقابل زنان خشونت صورت بگیرد.…

Weiterlesenپیام عاجل و ضروری برای اقدام دستجمعی

تغیر نام انجمن

ازپوهندوی شیما غفوری تغیر نام انجمن صنایع دستی افغانی به انجمن مدد رسانی افغانی انجمن صنایع دستی افغانی Initiative Afghanisches Handwerk (IAH) بعد ازسال 2013 به "انجمن مدد رسانی افغانی"…

Weiterlesenتغیر نام انجمن

„Helfende Hände“ für Menschen in Not

Erschienen in der Oberhessischen Presse am 26.01.2013. آیا سالخوردگان و نیارمندان خارجی در آلمان مستوجب مواظبت مخصوص میباشند؟ .در نظر خواهی که در ماربورگ انجام شد، این سوال جواب مثبت…

Weiterlesen„Helfende Hände“ für Menschen in Not

د افغانی لاسی صنایعو ابتکاری ټولنه» «دافغانی مرستو ابتکاری ټولنه» ونومول شوه

نورمحمد غفوری «د افغانی لاسی صنایعو ابتکاری ټولنه» «دافغانی مرستو ابتکاری ټولنه» ونومول شوه د جون د میاشتې په دیرشمه نېټه «د افغانی لاسی صنایعو ابتکاری ټولنې» د غړو عمومی…

Weiterlesenد افغانی لاسی صنایعو ابتکاری ټولنه» «دافغانی مرستو ابتکاری ټولنه» ونومول شوه