د افغانی لاسی صنایعو ابتکاری ټولنه» «دافغانی مرستو ابتکاری ټولنه» ونومول شوه

نورمحمد غفوری «د افغانی لاسی صنایعو ابتکاری ټولنه» «دافغانی مرستو ابتکاری ټولنه» ونومول شوه د جون د میاشتې په دیرشمه نېټه «د افغانی لاسی صنایعو ابتکاری ټولنې» د غړو عمومی…

Weiterlesen د افغانی لاسی صنایعو ابتکاری ټولنه» «دافغانی مرستو ابتکاری ټولنه» ونومول شوه

Bundesverdienstkreuz am Bande für die Vereinsvorsitzende der IAH

Am Freitag den 22. Juni 2012 wurde im Historischen Saal des Rathauses Marburg das Bundesverdienstkreuz am Bande des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland der Deutsch-Afghanin Shaima Ghafury verliehen. Shaima Ghafury, die…

Weiterlesen Bundesverdienstkreuz am Bande für die Vereinsvorsitzende der IAH

Bundesverdienstkreuz für Shaima Ghafury

نوزده سال از ایجاد این انجمن سپری گردیده است. در این مدت رئیسۀ انجمن خانم شیما غفوری به خاطر فعالیتهای  داوطلبانه  در انجمن "مدد رسانی افغانی" وکار های مسلکی رسمی …

Weiterlesen Bundesverdienstkreuz für Shaima Ghafury